Trang chủ » Thơ

ĐÊM ĐẠI LẢI

Trần Nhương
Thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2009 8:36 PM
 

Đêm nay Đại Lải một mình
Hồ im tịnh sóng cây thinh lặng cành
Chỉ còn trăng ngan ngát xanh
Ngậm sương cây cỏ bỗng thành thuỷ tinh
Vườn khuya chim nhỏ giật mình
Tiếng kêu gọi bạn xô vành trăng nghiêng