Trang chủ » Thơ

CHỚM THU VÀ CHÙM ẢNH NẮNG

Trần Nhương
Thứ tư ngày 12 tháng 8 năm 2009 10:25 AM
TNc: Ngồi viết ở Đại Lải lúc vừa sang thu, Trần tôi nhớ đến bài thơ Chớm Thu viết mấy năm trước nên cho lên bà con đọc. Lúc mỏi mệt tay máy vườn lại đi quanh vườn chớp mấy kiểu. Xin được trình làng

CHỚM THU
 

Đành hanh cái nắng chớm thu
Nửa như nhớ Hạ nửa như giận mình
Gặp Thu cũng muốn ngoại tình
Lại e sen muộn đầu đình ngóng trông
Cốm xanh vương vít trái hồng
Xóm bên người ấy lấy chồng phố xa
Chớm thu nắng đổ về già
Bao nhiêu mắt mở vườn na dậy thì...
 
Bình minh Đại Lải
 
 
 
Nhọc nhằn miếng ăn
 
 
Làm duyên
 
 
Hoa nắng
 
 
Lời hát của lá
 
 
Vui vầy
 
 
Sang Thu
 
 
Óng vàng nét quê
 
 
Nắng xanh