Trang chủ » Thơ

THƠ VIẾT NGÀY QUỐC GIỖ

Trần Nhương
Thứ tư ngày 1 tháng 4 năm 2020 9:58 PM


Ngày Quốc giỗ thắp nén nhang bái vọng
Cầu xin cho quốc thái dân an
Cho nước Việt hiên ngang nhìn biển rộng
Dân không hèn vạn thuở vẫn Bình Than

 

Lòng li tán nếu không lo liệu trước
Nước xa kia sao cứu lửa gần
Dân là gốc hãy vì dân gắng sức
Lộc dân cho nên biết nghĩa nhân

 

Vua cày ruộng cùng áo nâu nón rách
Sao ngày nay cách bức quan – dân
Đừng ảo tưởng uy quyền là bất biến
Vị kẻ sơ quên mất người thân

 

Vì đại nghĩa dưới trên là một khối
Lửa Diên Hồng rừng rực vẫn còn đây...