Trang chủ » Thơ

Thắc thỏm

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 15 tháng 3 năm 2009 8:44 PM
 
Lại vù lên Đại Lải
Kéo sá cày văn chương

Người đã thành năm ngoái
Khắc khoải chiều Tam Dương

Có một ngày Đại Lải
Con ngựa tuột tay cương
Bờm tung phi nước đại
Vào cõi mê vô thường

Hoa đào bên cửa sổ
Như vẫn cười gió đông
Người xa không lời ngỏ
Hay đã về bên sông ?

Tháng năm lòng thắc thỏm
Nghĩ có rồi nghĩ không
Ngoc Thanh trâu về xóm
Tiếng mõ tràn thinh không

Đại Lải 3-2009