Trang chủ » Thơ

CHÙM THƠ LỤC BÁT

Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2009 7:01 AM
Vu vơ

Yêu em em chẳng biết cho
Em như ngọn gió vu vơ giữa đồng
Biết rằng em đã có chồng
Yêu em anh giống dòng sông hai bờ
Như văn xuôi sánh bên thơ
Như đầu đa hệ tha hồ chọn băng
Như đang lệch hoá ra bằng
Như chàng dấm ớt gặp măng tre vầu
Tội gì mà chẳng yêu nhau
Trời trưa mấy nỗi chuyển mau sang chiều

Thề rằng anh chẳng nói điêu
Không tin em cứ thử liều rồi xem

    Cuối thu

Gió đông bắc mới chớm về
Trời mang mang nhớ, đất se se buồn
Hồ nao nao sóng cô đơn
Núi ngơ ngơ núi thả hồn vào mây
Hoa nhạt nhạt ẩn trong cây
Nắng hao hao tưởng giữa ngày trăng lên…

    Trước nhà thờ Trinh nữ

Nhà thờ Trinh nữ kiêu sa
Vòm cong đôi ngọn một  toà thiên nhiên
Chuông chiều vắt nửa sang đêm
Bạch dương ngơ ngẩn để quên nắng vàng
Cuồng say nhịp trông Di gan
Và anh như cốc rượu tràn…
Và em…

Matxcova 1994