Trang chủ » Thơ

GỬI BẠN

Trần Nhương
Thứ tư ngày 5 tháng 8 năm 2009 4:54 PM

Hội với thảo tiền dân đóng thuế
Bàn tính này tính nọ mà chi
Cao Bá Quát làm cây thông đứng hát
Tính Nhân Dân và tính
Tự Do
Biển đang sóng, biên cương đang nóng
Thôi đừng ngồi tuyết nguyệt, mỹ nhân
Cần cái tính mình là chiến sĩ
Hãy xuống đường cùng với Nhân Dân…

Đại Lải, sáng 5-8-2009