Trang chủ » Thơ

Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh
Em vừa đấy đã thành hôm trước
Nắng vẫn nắng như cầm lấy được
Đường rơm phơi thơm gió dậy thì

Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh
Cây thắm hết để sắp mùa rụng lá
Người đông thế mà toàn xa lạ
Lối ven hồ sỏi đợi bước chân qua

Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh
Mây Tam Đảo xum xuê ngọn núi
Có một người mong mùa thu đi vội
Không biết vì sao ngăn ngắt vòm xanh

Mùa thu này Đại Lải chỉ mình anh…