Trang chủ » Thơ

Độc

Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Thịt nhiễm độc
Rau nhiễm độc
Phở nhiễm độc
Sữa nhiễm độc

Sông nhiễm độc
Đất nhiễm độc
Thời tiết nhiễm độc
Không khí nhiễm độc

Khi lý tưởng của ta trong sạch
Những độc kia tôm tép thôi mà…!