Trang chủ » Thơ

Gửi bạn trong tù

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Ông Nguyễn Việt Tiến được trả tự do
Bạn thơ Nguyễn Việt Chiến bị cầm tù
Pê – em - mờ - u, Pê – em - mờ - u (PMU)
Tít mù
Đèn cù
Trắng đen sấp ngửa
Âm u…

Thương bạn tiểu đường
Ngồi bóc lịch ngày dài như thế kỷ
Thơ cũng không còn tự do
Ý nghĩ cũng không còn tự do
Chỉ được tự do xét hỏi
Có tội và không có tội
Mong manh một cái gật đầu !

Bạn hãy gắng vượt qua
Nén những câu thơ làm liều thuốc phóng
Để có lúc bắn vào tên tham nhũng…
Bắn vào bất công
Bắn vào những trái tim đen tối…

18-5-2008