Trang chủ » Thơ

Thơ viếng Anh Sáu Dân

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Có kẻ sống - đã chết
Thây ma quấy nhiễu, vật vờ
Có người chết thành bất tử
Lòng dân dựng miếu tôn thờ
Đừng tưởng ra oai, hà khắc
Mà thành vững trãi ngàn thu...
  Viết lúc vào viếng Anh Sáu Dân
        Sáng ngày 15-6-2008