Trang chủ » Thơ

Ngẫu hứng tháng Tám - Bán

ỏmTần Nhương
Thứ sáu ngày 26 tháng 12 năm 2008 12:00 AM

Truyền hình thì bán sóng
Nhật trình thì bán trang
Quan tham thì bán đât
Các em thì bán… hàng…

Có quyền thì bán chức
Công sở rất khang trang
Cho thuê và bán chỗ
Thổ phỉ thì bán than…

Đọc tin dựng tóc gáy
Lòng nóng như chảo rang
Hỏi mặt trời: nhật thực
Như đang thời hỗn mang…

3-8-2008