Trang chủ » Thơ

Bão

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Chiều đang còn xanh quá
Gió đang còn vô tư
Có một người xuất giá
Làm nổi cơn bão từ !

Đường vẫn con đường ấy
Chân trời xa tắp xa
Có một người lẻ bóng
Đám cưới vừa đi qua !

Ngược với chiều hạnh phúc
Người đi trong mộng du
Thơ buồn ngâm mấy khúc
Tê tái tràn suốt Thu            

  Đại Lải, đêm 6-7-2004