Trang chủ » Tôi có ý kiến

Thơ lớ...Hảo lớ

Nguyễn Đăng Minh
Thứ tư ngày 14 tháng 1 năm 2009 3:26 PM

 Thôi đừng hảo lớ, hảo lờ
Đừng quên răng lạnh hững hờ với môi
Đất của ông, đất của tôi
Xin đừng lấn chiếm biển trời của nhau

Ông đi đâu, ông về đâu
Thế giới phát biểu đổ đầu, ông sai
Xin đừng cậy sức độc tài
Mà đe mà dọa những ai yếu lòng

Đất này đã được trời đong
Ghi vào lịch sử tiên phong diệt thù