Trang chủ » Tôi có ý kiến

Ngẫu hứng năm con Chuột

Trần Nhương
Thứ sáu ngày 2 tháng 1 năm 2009 9:08 PM

Năm con chuột chuột không diệt được
Người đi hun lũ lượt “băng hà”
Thương anh đánh gốc bốc trà
Tìm hang ổ lũ chuột trù phá hoại
Thế là nó nổi khùng bật lại
Trắng án chuột này, tha bổng chuột kia
Người diệt chuột kẻ vào bóc lịch
Người về hưu, kẻ rút phép thông công

Mớ đời là cái chữ trung
Vẫn chưa đến đận vẫy vùng đâu anh
Thôi thì đi quẩn viết quanh
“ Nước đường” vẫn được các anh ưa dùng