Trang chủ » Tôi có ý kiến

Ý kiến nhỏ về một việc lớn

Trần Nhương
Thứ hai ngày 15 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
     Các đại biểu tự ứng cử Đại biểu Quốc hội hay được trên giới thiệu thì vẫn phải qua việc lấy tín nhiệm tại nơi mình cư trú.

     Cách lấy tín nhiệm này mỗi nơi một kiểu. Có nơi đùng một cái bảo họp toàn cơ quan, đến nỗi ông thủ phó cũng không biết gì. Người ta huy động cả người đã về hưu, công vụ, tạp vụ miễn là còn cánh tay để giơ lên. Cái việc giơ tay để lấy tín nhiệm là không thực chất nhất. Bởi vì trong hội trường chả anh nào dám không giơ tay, nhất là lấy tín nhiệm thủ trưởng cơ quan mình. Có anh đến muộn, tan họp, ông tổ chức hỏi : Anh có đồng ý ông X ứng cử Quốc hội không ? Bố ai lại bảo không. Thế là thêm một phiếu ! Rồi kết quả ấy gửi lên trên, tín nhiệm 100%. Tuyệt ! 

     Lại có nơi thì cho ứng viên trình bày cương lĩnh hẳn hoi rồi mới bỏ phiếu, rõ là dân chủ. Tôi có quen ông Tiến sỹ Cù Huy Hà Vũ từ hôm xử vụ án đạo văn ở Toà án Hà Nội. Ông Vũ nói : Em sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội. Tôi mừng và động viên Vũ cố lên. Đùng một cái đọc báo mạng thấy Cù Huy Hà Vũ chỉ đạt có 31% tín nhiệm. Thế là đứt cái mộng nghị viên. Chờ khoá sau thì Vũ quá “đát”. 

     Qua những việc này tôi thấy nên tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm theo kiểu bỏ phiếu kín. Vì chúng ta chọn người ứng cử cũng quan trọng gần như khi bầu cử. Bầu cử chính thức thì bỏ phiếu kín, sao bỏ phiếu tín nhiệm thì giơ tay ? Giơ tay muôn đời không bao giờ là thực chất.

     Lại việc lấy phiếu tín nhiệm ở nơi cư trú thì dễ bị oan cho dân thành phố. Thực tế chúng ta sống ở khu phố, nhà ống, nhà chung cư sự giao lưu là rất khó. Cộng với công việc bận tối ngày thơi gian đâu mà la cà, mà nở nụ cười thường trực với bà con khối phố. Nếu là anh công chức lương ba cọc ba đồng thì lấy đâu tiền nay ủng hộ phường, nay từ thiện mai cung tiến. Mà đã không có thì quan phường, dân chúng biết đâu mà tín nhiệm. Nếu có tiền hăng hái uý lạo thì phải có tý tham nhũng. Thế là có khi anh ấy lại được tín nhiệm. Kiểu làm này chắc chắn trong số hơn 200 người tự ứng cử sẽ có nhiều người bị loại mà thực tế họ có tài, có đức chỉ can tội kém giao đãi ! Liệu Cù Huy Hà Vũ có nằm trong số này ? 

     Việc bỏ phiếu tín nhiệm này ở vùng nông thôn, làng xã còn có thể chấp nhận được.

     Xin các cấp, nhất là Quốc hội nên xem xét việc này