Trang chủ » Viết về Trần Nhương

SÀI GÒN THU

Lê Phú Khải
Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2011 1:45 PM
 Tặng Trần Nhương
 

Sài Gòn không có cả mùa thu
Nhưng cũng có những chiều rưng rưng nắng
Run run bàn tay khói thuốc heo may
Sài Gòn không có cả mùa thu
Chỉ có hai mùa mưa nắng
Nhưng cũng có những chiều xao xác lá.
Bâng khuâng hàng me “ngọn cỏ gió đùa”
Con hẻm nhỏ mang tên nhà văn lớn *
Mới chớm thu mà em đã nhớ
Đến bao giờ mới gửi cốm cho anh ?

Lê Phú Khải
  SG 7.2011
Chú thích : (*) Tên một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Hồ Bửu Thánh