Trang chủ » Viết về Trần Nhương

NGẪU HỨNG ĐỘC VẬN CỦA TRẦN MẠNH HẢO NGAY TRÊN EMAIL MỪNG BÁC TRẦN NHƯƠNG CÁCH MẠNG MẮT THÀNH CÔNG MỸ MÃN

Trần Mạnh Hảo
Thứ hai ngày 18 tháng 4 năm 2011 8:53 AM
Qụa mổ mắt kẻ ác  
Vay trả vốn lẽ thường
Nói và làm đều khác
Trần Nhương làm văn chương
Một đời yêu sự thật
Viết, vẽ vì quê hương
Đột nhiên cách mạng mắt
Mong cách mạng sự thật
Mơ cách mạng luân thường
Có khi nào pháp luật
Cũng học bác Trần Nhương ?
Mắt bác sáng hơn trước
Để đi lên giữa đường
Mặc hai lề cừu bước
Bút bác mãi hiền lương...
Trần Mạnh Hảo