Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Kính tặng bác Trần Nhương.

Phó thường Dân.
Thứ hai ngày 2 tháng 2 năm 2009 9:22 PM
 
( Thể: Bất kỳ ngôn, vô cực cú, bất kể vần )
 
Lời ít, lòng nhiều dâng tặng bác
Đôi điều tâm đắc có được không?
Đọc bác, say say, đôi mắt  mỏi
Chí còn níu mãi nét tinh thông.
Người- thơ- văn bác hoà là một
Cái thời nay, không gặp bao nhiêu
Bác nói hộ bao điều dân muốn nói
Giọng họ khản rồi, ai hiểu nỗi điêu linh.
“ Mã tầm mã” để  góp cổ phần
Vó ngựa truy phong trước hàng quân
Đạp bằng gai góc nào có xá
Quyết giữ biên cương giống Lạc Hồng.
Giặc nội, giặc ngoại lâu mới hết!!!
Mắt không bị ngợp sắc hoa xuân
Vít ngọn, ngắt chồi mang mầm bệnh
Ây là trả nghĩa với non sông .
Thơ văn của bác tràn chất thép
Chung sức vào “ Phá cường địch, báo ( quốc ) ân”
Rồi đây đất nước bừng nắng đẹp
Dân Việt xum vầy đón vạn xuân.
Sang xuân chúc bác luôn mạnh khoẻ
Viết nhiều việc lớn thêm mạnh mẽ
Tiếp bước tiền nhân- bậc hiền tài:
“ Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm,
Đâm mấy thằng gian, bút chẳng tà”.
                                Xuân Kỷ Sửu.
                              Phó thường Dân.
Kính thưa bác Trần Nhương.
Tình cờ tôi vào được trang của bác. Tuy mới đọc được khoảng một phần ba,nhưng điều gì đó thôi thúc tôi viết ngay mấy dòng này(tôi không biết làm thơ), mạo muội gửi tặng bác. Nếu có gì đó làm bác không vừa lòng, bác vui lòng chỉ bảo trên  Email :
doandinhsang@Gmail.com   . Xin cảm ơn.