Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Chúc mừng anh

Nguyễn Đăng Minh
Thứ bẩy ngày 24 tháng 1 năm 2009 4:36 AM
 
Một triệu người đã tìm xem
Trần Nhương trên mạng. Có thèm không em
Ngắm tranh màu sắc dịu mềm
Nhiều bài văn viết nỗi niềm nhân dân
Thơ như nguồn nước ngấm dần
Nhấn chìm quan xấu…Tưới mầm non tơ
Góp công gìn giữ vốn xưa
Cháu con làm vốn kế thừa vươn cao
Có bao lời hát ngọt ngào
Có nhiều biếm họa dâng trào nguồn vui
Thương dân ngòi bút ngậm ngùi
Căm hờn lay động cả trời mưa rơi
TrầnNhương.com thức tỉnh đời
Hòa chung thế giới đặc trời thông tin
Yêu Trần, ta nhớ giữ gìn
Niềm tin và cả trái tim thử vàng
Hà Nội, 18 - 01- 2009
Nguyễn Đăng Minh