Trang chủ » Viết về Trần Nhương

Trang web bác Trần

Vũ Xuân Quản
Thứ sáu ngày 23 tháng 1 năm 2009 10:45 PM

 
TRANG WEBSITE BÁC TRẦN
 
Lại vào trang oép bác Trần
Nao nao con chuột...phân vân tìm bài
Tranh vui bác vẽ thực tài
Đây chàng văn sỹ vừa nhai vừa cười
“ Tóc tai nửa ngợm nửa người
Mắt hau háu gái làng chơi cũng kiềng ”...
Thế mà trang viết rất thiền
Nhân sinh vong bản chung chiêng cõi người
Việc trọng mà quyết như chơi
Làm cho dở khóc dở cười...những ai ?
Thơ thì phải đọc lai rai
Mới thấm thía hết những bài thơ yêu
Thơ tình thường chiếm khá nhiều
Nỉ non...da diết...võ yêu cao cường
Tình Anh biển nhớ sông thương...
Các Em nhẹ dạ đọc thường khóc ngay !
Bài hay xuất hiện mỗi ngày
Khắp Trung Nam Bắc đều say sưa cùng
Việt kiều nối nhịp cầu chung
Oép Trần đã vượt ngàn trùng biển khơi
Mưa xuân níu gió chơi vơi
Đã nghe vọng lại tiếng cười văn chương !