Trang chủ » Thơ

Hỏi ai

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Cây mạ cắm xuống bùn
Tin mình làm nên mùa vụ
Tin vào tiếng sấm tháng Ba.

Chú chim non vừa đạp vỏ chui ra
Tin mình lâng lâng cánh gió
Tin vào lá cành nắng mưa che chở. 

Con thuyền e ấp bến sông
Tin mình vượt muôn bão tố
Tin dòng nước dịu dàng nâng đỡ. 

Cái khe suối lon ton trong cỏ
Tin mình góp với mênh mông
Tin đất mẹ vắt lòng nuôi sữa.

Sao có người không biết tin ai nữa
Chỉ mưu mô xảo quyệt để tin mình???

Đại Lải  8/2001-4/2002