Trang chủ » Cùng vui

CHẠY AI : AI CHẠY ?

Theo Dantri
Thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2016 9:05 PM


"Chạy" ai? Ai "chạy", đó cũng chính là điều tôi thấy rất băn khoăn, day dứt vì chúng ta có cả một bộ máy lớn như thế mà vẫn phải đặt ra câu hỏi như vậy.

Thực tế, chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào sự thật là cái gì cũng "chạy". Trong đề bạt bổ nhiệm, phải "chạy" đề bạt bổ nhiệm lên chức, lên quyền. Rồi bây giờ lại còn có cả khái niệm "chạy" luân chuyển nữa… Cái gì cũng "chạy" như vậy, trách nhiệm thuộc về ai thì phải làm cho rõ."

Đại biểu Lê Như Tiến phát biểu trên Dantri

Lời góp cùng ông Lê Như Tiến:

Nhiều người biết chỉ một người không biết
Ông Tiến ơi tất cả hỏi... cô Tiền...