Trang chủ » Cùng vui

ĐÙA VUI VỚI NGƯỜI CÙNG HỌ

Trần Lão
Thứ bẩy ngày 16 tháng 4 năm 2016 6:51 PM


E rằng Quốc hội mải cuộc vui
Lũ trẻ vùng cao nó ngậm ngùi
Cho nên các bác gạch tên Tuấn
Để "cơm có thịt" đến nơi nơi

Họ Trần gánh vác nhiều quan bác
Trần đấy Trần đây khối cuộc chơi
Cứ khỏe lên non cùng trẻ nhỏ
Ấy là phúc đức để cho đời...
Trần Lão