Trang chủ » Cùng vui

BIẾM HỌA TUỔI TRẺ CƯỜI

TTC
Chủ nhật ngày 20 tháng 3 năm 2016 6:05 AM

TTO - Cùng cười với những tranh biếm TTC về lễ hội, tăng viện phí và các nội dung khác qua lăng kính hài hước, giải trí.

Thư giãn với tranh biếm Tuổi Trẻ Cười: lễ hội giành ghế
Lễ hội nào diễn ra quanh năm?
Thư giãn với tranh biếm Tuổi Trẻ Cười: lễ hội giành ghế
Giá các dịch vụ y tế tăng cao
Thư giãn với tranh biếm Tuổi Trẻ Cười: lễ hội giành ghế
Ăn trộm
Thư giãn với tranh biếm Tuổi Trẻ Cười: lễ hội giành ghế
Nhà lá xây cao...
Thư giãn với tranh biếm Tuổi Trẻ Cười: lễ hội giành ghế
Thà nghèo yên bình...
Thư giãn với tranh biếm Tuổi Trẻ Cười: lễ hội giành ghế
Tin rất buồn là...
Thư giãn với tranh biếm Tuổi Trẻ Cười: lễ hội giành ghế
Đường dây nóng
Thư giãn với tranh biếm Tuổi Trẻ Cười: lễ hội giành ghế
Văn hóa xếp hàng.
Thư giãn với tranh biếm Tuổi Trẻ Cười: lễ hội giành ghế
"Nhất thế giới"