Trang chủ » Cùng vui

NHÂN DÂN... SẠCH !

Trương Tuần
Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2016 6:59 AM


Nhân Dân ơi sướng nhá
Bầy sâu cóc phải mình
Toàn những ngài "đầy tớ"
Luôn trong sáng-hy sinh !

Trương Tuần

* Ảnh:  Ông Lê Minh Trí Phó trưởng Ban Nội chính TƯ