Trang chủ » Cùng vui

ĐÔI TA CÙNG...BÓP

Trường Nhân
Chủ nhật ngày 3 tháng 4 năm 2016 2:19 PM


Thằng B.O.T nó ghê
Cùng nhóm lợi ích nó đè chết Dân
Moi tiền mọi cách cù lần
Lại được bảo hộ chính nhân nhân từ 
Dân ta còm cõi lừ đừ
Quả này thêm nữa chắc như... Cụ Rúa

Trường Nhân

--------
^ Theo tin trên VTV tối 2-4-2016 các dự án B.O.T thu phí giao thông vô lí, vô tội vạ. Bây giờ tiền phí GT còn cao hơn cả tiền xăng.