Trang chủ » Cùng vui

ĐÙA OBAMA

Trương Tuần
Thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2016 2:43 PMTNc: Obama đang thăm Cu Ba, đọc tin thấy Ngài một tay cầm ô, một tay bắt tay nên ngẫu hứng mấy câu:

Obama ẩm IC
Tự cầm ô... lại tự che đầu mình
Nước Mỹ thế mà linh tinh
Còn lâu mới thấu cái tình... vua tôi...
Tất nhiên chẳng giống nước tôi...