Trang chủ » Cùng vui

NHÌN HÌNH ĐOÁN NGƯỜI

Trương Tuần
Thứ tư ngày 30 tháng 3 năm 2016 7:22 AM

Các bác thử đoán xem nào
Em là người Việt, hay Lào, hay Miên
Bụng em chứa rất nhiều tiền
Miệng em ăn nói có duyên cực kì
Các bác cứ tin em đi
Theo em rồi mọi cái gì đều ngon...
He he là bi ron ron...