Trang chủ » Cùng vui

CHÀO THUA CHỊ EM (vui chút ngày 8-3)

Trương Tuần
Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016 8:42 AM
Thơ bình:


Cầu thủ như vầy ai dám chơi
Chỉ cần nửa hiệp đã toi đời
Phái yêu hóa ra thành phái mạnh
Mày râu hoành tráng cũng tơi bời...!


Trương Tuần

(Ảnh do CTV Nhật Tân khuyến mại)