Trang chủ » Cùng vui

CHÚC MỪNG 8-3

TNc
Thứ hai ngày 7 tháng 3 năm 2016 6:21 PM


Chúc mừng ngày Tám tháng Ba
Có chùm hoa ảo gọi là quà quê
Chúc nửa thế giới xum xuê
Mày râu có chốn đi về nhớ thương
Chúc cho dịu ngọt nõn nường
Chúc cho hạnh phúc con đường thênh thênh...

trannhuong.com