Trang chủ » Cùng vui

CÁC BÁC LƠ MƠ

Trương Tuần
Thứ bẩy ngày 5 tháng 3 năm 2016 12:49 PM


Mở quán vỉa hè có ngay chính quyền thu thuế
Mất trộm chim lũ trẻ 7 năm tù
Thằng Đa cấp ra quân rầm rộ thế
Bác chính quyền nhắm mắt làm ngơ
Ôi hệ thống này kia hoành tráng
Có phong bì tất cả hóa lơ mơ...

Trương Tuần