Trang chủ » Thơ

THƠ VIẾT NGÀY 1-6

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 13 tháng 6 năm 2010 4:44 PM
Ngày vui này các em thiếu đi một bạn
Bạn Lê Xuân Dũng
Mười hai tuổi học lớp 6 ở Tĩnh Hải, Nghi Sơn
Ngã xuống khi cùng dân làng giữ đất
 
Thương thay !
Bạn chưa kịp nhìn thấy những mẻ dầu
Được lọc ngay trên quê hương bạn
Chưa được nhìn tàu cao tốc
Chạy qua đất Tĩnh Gia
Chưa kịp lớn để trái tim lỡ nhịp
Bởi một ánh nhìn ai đó online
 
Có thể đó là không cố ý của viên công an
Làm bạn dừng ở tuổi 12
Nhưng đối diện với nhân dân
Viên công an nhân dân
Đưa đạn lên nòng là cố ý…
 

1-6-2010