Trang chủ » Thơ

ĐUỐC PHONG

Trần Nhương
Thứ ba ngày 17 tháng 11 năm 2009 9:26 AM
 
Lá phong sao đỏ nhường kia
Đỏ như cháy hết đam mê một đời
Mùa thu đốt đuốc dong chơi
Hình như vắt một nụ cười sang đông
Bập bùng đây đó bập bùng
Ấm trời đất, ấm nỗi lòng người xa
Sáng mai dưới gốc phong già
Lá rơi rắc đỏ như là hoa phơi
Chắt chiu ủ chút men đời
Qua mùa tuyết giá giữa trời căm căm
Thế rồi tở mở mùa xuân
Nhựa tràn dâng mật trong ngần đắng cay (1)
 
Vancouver tôi chiều nay
Và rừng phong với vơi đầy nhớ thương…

                Vancouver 10-2009
------
(1)- Nhựa cây phong cất thành mật Maple syrup