Trang chủ » Văn học nước ngoài

Nguyên tiêu - Thơ Trung Quốc

Vũ Phong Tạo dịch
Thứ ba ngày 10 tháng 2 năm 2009 5:23 AM
  Buổi sáng Nguyên tiêu

                                   Thơ của CÁT NHẬT MỘC THỔ (Trung Quốc)
                                                        Vũ Phong Tạo dịch
 
 
Đây buổi sáng Nguyên tiêu
Tiếng pháo nổ phiêu diêu
Như gạo rang vui reo
Khép dần bộn bề Tết

Bắt đầu một tuần mới
Chủ nhật, chủ nhật qua
            Huyền diệu trong điệu múa
Nhân gian đầy hương hoa

                                          VŨ PHONG TẠO dịch
                            (Theo
www.chinawriter.com.cn, 09-02-2009)
 

                       Vui Nguyên Tiêu
                                      Thơ của PHONG QUÁ THỤ SÂM (TQ)
                                                         Vũ Phong Tạo dịch
 
 
Thích đến Nguyên Tiêu, bách bệnh tiêu
Dang rộng hai tay, trăng tiêu dao
Gió xuân đưa tin, truyền thần thoại
Trồi mọc trong tim, máu dâng trào.
 

                                                VŨ PHONG TẠO dịch
                                 (Theo
www.chinawriter.com.cn, 09-02-2009)