Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TẤM LÒNG THỦY TIÊN

Phạm Ngọc Khảnh
Thứ bẩy ngày 2 tháng 1 năm 2021 10:02 AMMặc trời mưa bão triền miên
Hơn hai trăm tỷ, số tiền ít đâu!
Giàu nghèo gom góp bấy lâu
Nhờ em đến tận nhu cầu chia cho...

Kể gì điều tiếng nhỏ to
Cứu người đói rét âu lo cứ làm
Bao nhiêu thân phận cơ hàn
Có người dân dấn lệ chan nghẹn ngào.

Em người con gái thanh cao
Xót thương cảnh ngộ đồng bào long đong
Tiện xin bày tỏ đôi dòng:
Trái tim nhân hậu- tấm lòng Thủy Tiên!