Trang chủ » Cùng vui

Mỗi tuần một chân vui - Nguyễn Huy Thiệp

Trần Nhương
Thứ năm ngày 19 tháng 2 năm 2009 2:09 PM
 

 
Con hổ (1) Hua Tát ngày xưa
Bây giờ Giăng bẫy để lùa bắt chim
Tướng về hưu ngồi lim dim
Bỏ quyên Phẩm tiết có tìm đến mai
Con gái thủy thần theo trai
Còn cây Kiếm sắc  càng mài càng trơ
Thiệp ngồi nghĩ vẩn nghĩ vơ
Những người thợ xẻ (2) cò cưa tối ngày
Cuộc đời vui mỏng buồn dày
Đĩa to đĩa nhỏ ta bày vẽ chim (3)

***********
(1) Nguyễn Huy Thiệp tuổi Canh Dần (Hổ)
(2) Những chữ in đậm, gạch dưới là tên tác phẩm của NHT
(3) Bây giờ Thiệp lại vẽ tranh trên đĩa sứ