Trang chủ » Cùng vui

RẤT CƠ BẢN

Trương Tuần
Thứ tư ngày 20 tháng 4 năm 2016 2:09 PM- Cụ ơi, rất cơ bản nhé. Rất cơ bản nhé
- Cái gì rất cơ bản, sao nói lảm nhảm thế .
- Thì rất cơ bản mà lỵ.
- Ô hay như động rồ nói linh tinh quá.
- Này đừng dìm hàng nhau, đây đang sáng suốt cực kì nhé.
- Sáng suốt thì nói đi cái gì "rất cơ bản" ?
- Vâng, VTV trưa 18-4-2016 nói cơ bản phá xong rừng , ông phó ban Nội chính nói cơ bản tham nhũng là cán bộ, đảng viên.
- Tưởng gì, thế có mà đầy cơ bản.
- Cụ dẫn ra xem nào.
- Đây, cơ bản moi sạch khoáng sản lên chén, cơ bản tham nhũng ổn định, cơ bản nhóm lợi ích chỗ nào cũng có, cơ bản "ăn không từ cái gì", cơ bản người tự ứng cử bị trượt....cơ bản nợ công tăng, cơ bản giầu nghèo cách xa, cơ bản thực phẩm bẩn...
- Hay cụ nhỉ, ta rất cơ bản.
- Thì VƯỠN....