Trang chủ » Thơ

Xa em

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 14 tháng 12 năm 2008 12:00 AM
Xa em mới có một ngày
Nhớ nhung dễ chừng cả tháng 
Qua rằm trăng đương độ sáng

Hay gương mặt ấy lên cùng

Phấp phỏng đường dây điện thoại

Anh chờ tiếng nói bên kia

Vài câu vội vàng cúp máy

E rằng ai đó trộm nghe

Chớm thu lao xao Đại Lải

Thuyền bơi ra đảo từng đôi

Thế mà em không lên được

Lẻ loi chỉ có một người 

Thương em ở nhà sớm tối

Gánh buồn chĩu cả hai vai

Thui thủi đi về một lối

Vắn dài biết tỏ cùng ai 

Đơn chiếc phương trời hai đứa

Mà mình chẳng có phép tiên

Em ơi chắt chiu lấy lửa

Mùa xuân sẽ đến bên thềm..

Đại Lải 10-1998