Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TỔ QUỐC GỌI TÊN TA LẠI LÊN ĐƯỜNG

Phương Hà
Thứ năm ngày 2 tháng 6 năm 2011 6:04 AM
 
    Khi nâng bát cơm ăn
    trong hạt thơm có vị mồ hôi mẹ
    có nắng trời mạch nước non cha
 
    Khi cầm ly rượu uống
    Văn hóa nghìn năm lên men
    hương đất nước dâng trào cảm xúc
 
    Khi cầm trang sử đọc
    Bốn ngàn năm và hơn thế nữa
    lại thẹn lòng xấu hổ trước tổ tiên
 
    Những ngày này đất nước gặp tai ương

    Biên giới bắc
    Ai người chiếm đất
    Đảo biển xanh
    kẻ thù ăn cướp
    AI ngủ quên trong cơm gạo đời thường
    Ta làm dân nhưng trọng chữ cương thường
    Thấy nước nhục mà lòng đau xót
 
    Dẫu ta tin
    lòng yêu nước như ngàn trùng sóng biếc
    Sẽ dựng thành bất tử giữ non sông
    Những ngày này máu sôi sục trong tim
    Tổ quốc gọi tên
    Ta lại lên đường!