Trang chủ » Thơ

Mở

Thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 1900 12:00 AM

Mở
Thung lũng non
Núm cau hồng, lấm tấm hạt trinh nguyên

Mở
Nuột nà dáng ong
Khe khẽ suối
Hoa hé nở tươi hồng hạt nhuỵ

Mở
Triều dâng vồ vập
Biển mênh mông cho tất cả vô cùng
Biết nơi nào sắc sắc không không...

Mở
Trang web giăng đầy bối rối
Thế giới bây giờ online
Tường lửa nào cho ai…???

Mở
Mở…


Hà Nội, mùa Euro 2004