Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

PHẠM XUÂN TRƯỜNG BÓI KIỀU

Phạm Xuân Trường
Thứ hai ngày 25 tháng 1 năm 2021 9:23 AMTruyện Kiều” dưới góc nhìn của các danh họa hàng đầu Việt Nam | Văn hóa |  Vietnam+ (VietnamPlus)QUẺ 1

Thắp hương vái lạy trời cao
Lật Kiều một quẻ , quẻ nào thực hư
Cái thời vua chẳng ra vua
Sai nha làm gió , làm mưa ở đời
Những là khố bện lên ngôi
Một tuồng thơn thớt những lời Sở Khanh
Trên thì lộng , dưới thì hành
Thâm cung nhan nhản lầu xanh Tú bà
Loạn từ chót vót loạn ra
Một Hồ Tôn Hiến vừa xa vừa gần
QUẺ 2
Tin vào thước ngọc khuôn vàng
Hùm thiêng sập bẫy hồn oan ngất trời
Cờ người nhầm một nước chơi
Trăm năm tan một trận cười như không
Tố Như cụ hoá Từ công
Máu tràn lệ đẫm thành sông không bờ
Hồn xiêu phách nhập vào thơ
“ Một thiên tuyệt bút “ đến giờ còn đau (*)
Mỗi trang là một nhát dao
Mỗi người là một bản sao trong Kiều
Quân vương giăng bẫy bùa yêu
Anh hùng chết dưới chân Kiều vùi sâu
Đời Kiều còn có kiếp sau
Ngẫm ra cụ Nguyễn còn đau hơn Kiều

-----
(*) chữ của cố thi sỹ NB
( Ở trọ hồn làng nxbhnv 2007 )