Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỤC BÁT BIẾN TẤU

Cao Trần Nguyên
Thứ tư ngày 3 tháng 2 năm 2021 11:09 AMLANG THANG (biến tấu LB)

Lang thang trên Lộ cùng Trâu

chưa biết rằng sẽ về đâu

thôi thì cũng nhủ mấy câu làm quà:

1.

Chớ lang thang chỗ đã qua

vấn vương cũng đã nhạt nhòa

chi bằng lẳng lặng giải hòa cho yên.

2.

Chớ lang thang chốn bút nghiên

trót rồi nên đứng bên hiên

xin đừng rao giảng làm phiền người nghe.

3.

Chớ lang thang lúc xập xè

một bên bạn, một bên bè

sợ rằng: Gậy nọ lại ghè lưng kia.

4.

Chớ lang thang chốn ăn chia

có nhiều, ít, có ra rìa

có cả bia miệng khi chìa tay xô…

5.

Chớ lang thang cửa Đông Đô

bán mua bằng cấp xô bồ

vướng vào là mất cơ đồ như chơi!

LANG THANG NỮA NHÉ! TRÂU ƠI…!