Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỜI CẦU NGUYỆN ĐẦU NĂM

Trần Quốc Thường
Thứ năm ngày 21 tháng 1 năm 2021 2:12 PM

( Rút từ tập thơ: Chơi ô ăn quan-NXB HNV 12/2020)
Người đi dâng lễ đầu năm
Kẻ muốn phát tài, bình an
Người mong thăng quan, tiến chức,...
Ôi! lòng ham của trần gian.
Doanh nhân cầu mong trốn thuế
Kẻ cướp cầu thoát công an.
Lễ hội tranh nhau cướp lộc,...
Ôi! lòng tham của nhân gian.
Diêm dân, mong cho trời nắng
Nhà nông, ghét hạn, cầu mưa.
Kẻ bán quan tài cũng ước....?
Trời phật chiều ai cho vừa?
Nhà hàng thịt thú la liệt
Thiếu nữ hàng lộ vô tư,
Hương, vàng đốt lên nghi ngút
Ai ngăn, ai cấm bây giờ?
Kẻ ăn xin, giơ tay run rẩy
Người đói rách, chống gậy liêu xiêu,
" Trời - Phật" của họ người qua lại.
Mong "có ăn" họ ước 1 điều.
Một bát cơm thôi, cho kẻ đói
Hơn ngàn câu hát, văn chương.
Chỉ manh áo thôi, giúp kẻ rét
Hơn cờ, khẩu hiệu rợp đường.
Chỉ vài đồng thôi, trao kẻ khó
Hơn bản thành tích phô trương.
Một viên thuốc trao khi đau ốm
Hơn lời cầu chốn thánh đường.
Một chiếc cầu tre qua suối nhỏ
Hơn tượng đài, bia đá phơi sương.
Phật ngụ tại Tâm ta đó
TỪ BI - HỶ XÁ - VÔ THƯỜNG.
---------------------------------------