Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

TIẾNG GỌI

Đỗ Văn Nhâm
Thứ sáu ngày 16 tháng 10 năm 2020 1:49 PM


Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII mở ra khát vọng và  quyết tâm mới

Này cờ hoa đại hội
Này băng rôn, thiệp hồng
Có nghe Rào Trăng gọi
Còn ại, còn ai không?

Vụ Thủy điện Rào Trăng 3: Huy động gần 1.000 người tìm kiếm, cứu nạn
Tin hàng đầu các báo
Phải viết về nhân dân
Đại hội có thể hoãn
Hoa có thể không cần

Người ở đâu người hỡi
Dưới núi hay dưới sông
Đồng đội tôi vẫn gọi
Còn ai, còn ai không?