Trang chủ » Thơ

LẶNG THẦM NHÂN DÂN

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 12 tháng 1 năm 2020 6:06 PM

Lặng thầm chẳng nhiều lời vĩ đại, anh minh
Chân thật như khoai như lúa
Nuôi Đảng từ trong trứng nước
Chết thay cán bộ khi giặc truy lùng
Bao cuộc chiến tranh dồn người dồn của
"Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người"
Khăn tang trắng mỗi mùa báo tử
Hiến đất hiến nhà
Ăn khoai ăn củ
Dành cơm cho cán bộ nằm vùng
Nhân dân là hậu phương
Là thành lũy để làm nên chiến thắng
.
Lặng thầm ra biển Hoàng Sa
Giữ biển đảo với tay không
Chỉ có lòng yêu nước
"Tàu lạ" đâm mất lưới mất người
Cá chết biển chết
Neo thuyền bến quê
Lặng thầm nhìn Fomosa nhả khói lên trời
Dự án tư nhân, nhà nước
Ruộng vườn còn đâu
Lặng thầm bán trâu treo bừa
Nhớ một thời "Người cày có ruộng"
.
Hy sinh truyền đời
Cam chịu ngàn đời
Nhân dân gánh cả sai lầm lạc hướng
Nợ công lãng phí tham nhũng từng bầy
11 triệu công chức ăn lương
Lễ hội sa hoa phù phiếm
.
Phi công gặp nạn
Lại nhân dân thuyền gỗ cứu người
.
Nhân dân vĩ đại
Đừng kể công, ngạo mạn
Đừng hống hách vô ơn
Nhân dân lặng thầm
Lặng thầm bốn ngàn năm lịch sử
Bao triều đại suy vong
Chỉ nhân dân bất tử !
10 giờ ngày 20-6-2016
Bài đã in trên Nhà văn và Tác phẩm