Trang chủ » Thơ

ANH ĐI

Trần Nhương
Thứ năm ngày 17 tháng 6 năm 2021 9:59 AM


Kính viếng anh linh nhà văn Nguyễn Xuân Khánh

Anh đi với “Mẫu thượng ngàn”
“Trư cuồng” còn lại một đàn bất lương
Đời như mấy khúc nghê thường
Đỏ đen tráo trở toàn phường Sở Khanh
“Miền hoang tưởng” lối loanh quanh
“Rừng sâu” u tịch buồn tênh tháng ngày
“Mưa quê” vẫn lất phất bay
“Ngõ nghèo” vẫn những cánh tay ấm nồng
“Hồ Quý Ly” buốt nhói lòng
Vãi non hoan hỷ, sư ông niết bàn
“Đội gạo lên chùa” nhân gian
Sắc không buông một khúc đàn bi ai

Anh đi về phía rừng mai
Trắng trong cốt cách một hai
ví bằng…

13-6-2021

“” tên tác phẩm của Nguyễn Xuân Khánh