Trang chủ » Thơ

THƯƠNG LẮM DÂN TA

Trần Nhương
Thứ tư ngày 18 tháng 8 năm 2021 9:32 AM
Bà con trong Sài Gòn
Nhiều người ra đi trong túi nylong
Tấm áo cuối cùng cũng không
Đưa tiễn không
Con cháu không
Điếu văn không
Còn lại bình tro trở về đất mẹ.
Thôi đừng cao đạo
Thôi đừng nỉ non
Thôi đừng khoe khoang danh dự
Hàng hiệu, ăn chơi sành điệu
Kiên định, anh minh cũng ngã lăn đùng..
Văn hay chữ tốt phù hoa...
Hãy thương nhau
Đùm bọc nhau vượt qua đại dịch
Thương Dân mình thê thảm hơn những ngày chiến tranh...
Sáng 18/8/2021