Trang chủ » Thơ

CHỚM THU

Trần Nhương.
Thứ hai ngày 26 tháng 8 năm 2019 2:48 PM
TNc: Bài thơ viết 18 năm trước, hôm nay đọc lại lòng không khỏi bâng khuâng. Nhân đầu thu xin đưa lại bài thơ này để nhớ...

Đành hanh cái nắng chớm thu
Nửa như nhớ Hạ, nửa như giận mình
Gặp Thu cũng muốn ngoại tình
Lại e sen muộn đầu đình ngóng trông
Cốm xanh vương vít trái hồng
Xóm bên người ấy lấy chồng phố xa

Chớm thu nắng đổ về già
Bao nhiêu mắt mở vườn na dậy thì…


Đại Lải 8-2001

* Tranh "Bí mật của rừng" của Trần Nhương

CHƠM THU DO NHẠC SĨ TRẦN HUYỀN NHUNG PHỔ NHẠC