Trang chủ » Thơ

THƯƠNG CÁC EM CHẾT Ở XỨ NGƯỜI.

Trần Nhương
Thứ hai ngày 28 tháng 10 năm 2019 9:34 AM
Đất nước có thể nhiều điều bất cập
Có thể chưa dân chủ công bằng
Có thể nhóm lợi ích đỏ đen ăn của dân ngập miệng
Có thể ai đó coi dân ở phía bên kia
Có thể ai đó cho phản biện là phản động
Có thể và rất nhiều có thể
Nhưng đất nước đang trở mình
Qua cơn bĩ cực
Dân kiên cường biết rõ vàng thau.
Các em sao lại bỏ quê hương tìm miền đất hứa
Chui lủi trốn đi rồi bỏ xác quê người
Mẹ mất con
Đồng bào như tre không ấm bụi
Giọt máu Tiên Rồng đổ xuống trời xa.

Giá mà các em đi nhờ được chuyên cơ
Thì đâu chết không tuần nhang làng xóm...


Ảnh: Bà con thắp nên tưởng niệm 39 người tử nạn trước nhà thờ Lớn Hà Nội