Trang chủ » Thơ

GẶP MẸ, BAì THƠ VIẾT Ở KIÉP

Trần Nhương
Thứ bẩy ngày 26 tháng 2 năm 2022 4:25 AM
(Tôi đến Kiep năm 1994 và viết bài thơ trước tượng Bà mẹ Tổ quốc. Giờ thì nhân dân Ucrana đã bị cuộc chiến tranh đang giết hại. Bất luận lý do gì đánh nhau là tội ác của những kẻ cai trị. Đưa lại bài thơ viết 24 năm trước. Mong hòa bình sớm trở lại). ĐẢ ĐẢO CHIẾN TRANH !

Trước mặt Mẹ là sông Đơnhép
Sông cứ trôi Mẹ cứ đứng nơi này
Thanh gươm trần Mẹ vẫn nắm trong tay
Để Kiép nhớ một thời giặc dã
Mẹ đau đớn Mẹ trung kiên hóa đá
Tuyết ngang chiều tóc Mẹ lẫn vào mây
Dáng cầu vồng ẩn hiện giữa vòm cây
Bao dấu tích lòng không sao cầm được
Mẹ ơi Mẹ nhớ một thời giữ nước
Mẹ làm nên sức mạnh những quân đoàn
Thôi bây giờ tất cả đã sang trang
Con xin Mẹ hãy yên lòng ngơi nghỉ
Từ quê hương của nàng Tô Thị
Con đến đây trước Mẹ giữa chiều đông
Đơnhép trôi cũng dáng chảy sông Hồng
Cám ơn Mẹ cho con bình tĩnh lại...
Kiep 11/1994